Zengin Organik | Organik Sağlıklı Atıştırmalıklar

Zengin Organik ürünlerini nasıl seçer?

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi

  •  
  •  
  •  
  •  

Anahtar Sorular ve Cevaplar
 

İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Zengin Organik Tarım Yapı İhr. İth. Tic. Ve San. LTD. ŞTİ. (“Zengin Organik”) olarak, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinirken keyif aldığınızı umarız.

İnternet sitemizi kullanırken ve bizimle elektronik ortamda iletişime geçerken çevrimiçi dünyadaki gizliliğinize saygı duyuyoruz. Tarafımıza verdiğiniz tüm Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik imkanlarımız dahilinde tüm tedbirleri alıyoruz.

Tarafımıza bildirdiğiniz Kişisel Bilgilere ilişkin yanıt almak isteyebileceğinizi düşündüğümüz birtakım anahtar soruları kendimize sorduk. Bu yanıtlar Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınıza ve ilgili Kişisel Verilerin gizlilik ve güvenliğini korumaya ilişkin aldığımız tedbirlere dair tarafınıza bilgi sağlayacaktır. Bu bilgileri yararlı bulacağınızı düşünüyoruz.

DİKKAT!

İşbu Gizlilik Bildirimi belirli bir sorunun yanıtını bulmak için bildirimin tamamını okumak zorunda kalmamanız için tarafımızca tasarlanmıştır.

Bildirimin tamamını okumak istemeniz halinde lütfen çekinmeyiniz. Tamamı aşağıda yer almaktadır.

 

Lütfen aşağıdaki sorulardan herhangi birine tıklayınız; ana metin içinde ilgili yanıt bölümüne yönlendirileceksiniz.

 

ZENGİN ORGANİK GİZLİLİK BİLDİRİMİ

S1 Bu internet sitesi üzerinden hangi Kişisel Verilerinizi topluyoruz ve nasıl topluyoruz?
 Yalnızca SİZİN tarafımıza vereceğiniz veya tarafınıza hizmet sağlayabilmemiz (ve iyileştirebilmemiz) için ihtiyaç duyulan Kişisel Verileri topluyoruz. Adınız soyadınız, adresiniz ve e-posta adresiniz gibi doğrudan Kişisel Veriler ile çerezler, bağlantı ve sistem bilgileri gibi dolaylı bilgiler topluyoruz.

Zengin Organik veya ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi sağlayabilmemiz; yarışmalarımıza, kampanyalarımıza veya anketlerimize dahil edebilmemiz; veya ticari anlamda sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilginizi çekebilecek heyecan verici gelişmeler hakkındaki son bilgileri iletebilmemiz için bir e-posta adresini, adınız soyadınız, telefon numaranız ve benzeri bilgileri vermek isteyebilirsiniz.

Tarafımıza verdiğiniz tüm Kişisel Verilerin gizlilik ve güvenliğini sağlamak için gerekli teknik imkanlarımız dahilinde tüm tedbirleri aldığımızdan emin olabilirsiniz.

S2 Kişisel Verilerinizi nasıl güvenli tutuyoruz?

Tarafımıza verdiğiniz tüm Kişisel Verilerin gizlilik ve güvenliğini sağlamak için gerekli teknik imkanlarımız dahilinde tüm tedbirleri alıyoruz. Yalnızca yetkili Zengin Organik çalışanları, Üçüncü Taraf şirketlerin (diğer bir deyişle servis sağlayıcılar) çalışanları veya iş ortaklarımızın yetkili çalışanlarının (tüm bilgilerin güvenliğini korumayı sözleşme altında kabul etmiş çalışanlar) Kişisel Verilerinize erişim hakkı bulunmaktadır. Kişisel Verilerinize erişim sağlayan tüm Zengin Organik çalışanları Zengin Organikk ilkelerine uymak zorundadır ve Kişisel Verilerinize erişim sağlayan tüm Üçüncü Taraf ise gizlilik anlaşmaları ve Kişisel Verilerin Aktarımı Sözleşmesi imzalamışlardır. Bunun yanı sıra bilgilerin güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla Kişisel Verilerinize erişim hakkına sahip Üçüncü Taraf şirketlerle sözleşmeler imzalanmıştır. Kişisel Verilerinizin korunduğundan emin olmak amacıyla güvenli bir Bilgi İşlem ortamı sağlıyoruz ve yetkisiz erişimi (diğer bir deyişle izinsiz girişi) önlemek teknik imkanlarımız dahilinde ilgili tedbirler uyguluyoruz.
 

S3 Kişisel Verilerinizi ne amaçla kullanıyoruz?

Kişisel Verileriniz yalnızca tarafımıza bildirirken belirtilen amaç için kullanılacaktır. Bilgileriniz aynı zamanda hizmetlerimiz kapsamında yönetim, destek ve geri bildirim almak,güvenlik, yasal veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve mevzuatta öngörülen diğer amaçlarla  kullanılacaktır.

Zengin Organik kişisel verileri KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:

Yukarıda açıklanan amaçlar dışında aşağıda belirtilen hususlar için de veri sahiplerinin izin vermeleri halinde veri toplanabilmektedir:

S4 Kişisel Verilerinizi kimlere ve ne amaçla aktarıyoruz?

 Kişisel Verileri

(i) E-posta ile doğrudan pazarlama; (ii) Zengin Organik’den doğrudan e-posta pazarlama yöntemiyle sizinle irtibata GEÇİLMEMESİNİ talep etme hakkınız ve (iii) sistemlerimizden Kişisel Verilerinizi silme hakkınıza ilişkin Zengin Organik politikaları hakkında bilgi almak için lütfen okumaya devam ediniz.

Kişisel Verileriniz Zengin Organik dahil diğer şirketlerle yalnızca aşağıda belirtilen sınırlı şartlar altında paylaşılabilir: 

S5 Tarafımıza bildirmiş olduğunuz Kişisel Verilere İlişkin Olarak Haklarınız Nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. İşbu internet sitesinde geçerli amir kanunlar Türkiye kanunları ve ) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dur. Daha detaylı bilgi almak için iletisim@zenginorganic.com adresine e-posta gönderebilirsiniz

Aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla başvuruda bulunabilir ve Kişisel Verilerinizin mevzuatta öngörülen şartlar dahilinde silinmesini veya düzeltilmesini talep edebilirsiniz..

Kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

S6 Kişisel Verileriniz hangi ülkelere ve ne amaçla aktarılabilecektir?

İşbu internet sitesinin yayınlandığı sunucu ilgili internet sitesine erişim sağladığınız ülke dışında bulunuyor olabilir. İşbu internet sitesini barındıran servis sağlayıcı sözleşme gereği yüksek gizlilik koruma standardını sağlamakla yükümlüdür ve (diğer hükümlerin yanı sıra) yalnızca Zengin Organik'in talimatları uyarınca hareket etmek ve Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli surette teknik imkanlarımız dahilinde tümteknik tedbirleri almak zorundadır.

Bununla birlikte 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Madde hükümleri saklıdır.

S7 ÇEREZLER (“Takip Teknolojisi”) – Nasıl ve ne amaçlı kullanıyoruz?

Ziyaretçilerin işbu internet sitesini nasıl kullandıklarını kavramak amacıyla tarayıcı türü ve işletim sistemi, referans sayfası, site içinde izlenen yol, ISP alanı ve benzeri Kişisel Verileri toplamak için takip teknolojisi (‘Çerezler’) kullanıyoruz. Çerezler, işbu internet sitesini kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmemize imkân tanıyor.

Çerezler aracılığıyla elde edilecek tüm bilgiler Zengin Organik veya önceden belirlenmiş Üçüncü Taraflar dışına bildirilmeyecektir. İstenmeyen iletişim için de kullanılmayacaktır.

Bilgisayarınızda bulunan çerezler adınızı değil, IP adresinizi içerir. Kullanıcı oturumu sona erdikten sonra çerezlerin içinde yer alan bilgiler tarafımızca kullanılamaz.

 

S8 E Pazarlama – İSTENMEYEN POSTA GÖNDERME ne demektir ve İSTENMEYEN E-POSTALAR hususundaki yaklaşımımız nedir?

İstenmeyen posta gönderme, izniniz olmadan reklam veya pazarlamaya ilişkin öğeler içeren mesajların tarafınıza gönderilmesidir.

Tarafımızca İSTENMEYEN e-posta mesajı GÖNDERİLMEZ. Zengin Organik, şirket bünyesinde İSTENMEYEN E-POSTA GÖNDERMEYE karşı kendi çalışanlarını korumaya yönelik güvenlik araçları kullanır.. Kişisel Verileriniz (e-posta adresiniz dâhil) AÇIK rızanız olmaksızın doğrudan pazarlama veya tamamlayıcı iletişim için tarafımızca kullanılmayacaktır.

Ayrıca Kişiler Verileriniz, bu bilgilerinizi İSTENMEYEN e-posta mesajında kullanabilecek hiçbir üçüncü taraf şirket ile paylaşılmayacaktır.

İşbu internet sitesi e-posta yoluyla pazarlama bilgileri almanıza imkân tanıyabilecektir. Zengin Organik tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarında pazarlama e-posta mesajlarını dilediğiniz zaman almayı sonlandırma seçeneği sunulacaktır.

Yine de herhangi bir Zengin Organik şirketinden İSTENMEYEN e-posta mesajı aldığınızı düşünüyorsanız lütfen belirtilen adresleri kullanarak durumu derhâl tarafımıza bildiriniz. Adres bilgileri için lütfen Soru 5 “Kişisel Verilere İlişkin Olarak Haklarınız Nelerdir?” bölümüne başvurunuz.

S9 Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

 İşbu internet sitesine üye olmanız aracılığıyla Zengin Organik ile paylaştığınız Kişisel Verileriniz Müşteri İlişkileri Pazarlama veritabanı gibi veritabanlarında saklanabilir. Kişisel Verileriniz Zengin Organik tarafından sorunları çözme gereksinimimiz dikkate alınarak geliştirilmiş ve yeni hizmetler sunmak ve uygulanabilir yasalar altında yasal gereksinimlere uygunluk sağlamak amacıyla makul surette gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Bu husus, Kişisel Verilerinizi Zengin Organik hizmetlerini veya işbu internet sitesini kullanmayı bırakmanızdan sonra mevzuatta öngörülen süre veya kişisel verilerin işlenmesine bağlı olarak  belirlenmiş olan makul süre boyunca saklanabileceği anlamına gelmektedir. Bu süre zarfı dolduktan sonra Kişisel Verileriniz Zengin Organik bünyesindeki tüm sistemlerden anonim hale getirilecek, silinecek veya yok edilecektir.

Kişisel Verilerinizi istenilen zamanda anonim hale getirme, yok etme veya sildirme hakkına sahip olduğumuzu hatırlatırız. Lütfen (yukarıdaki) Soru 5 “Tarafımıza bildirmiş olduğunuz Kişisel Verilerin değiştirilmesini veya silinmesini nasıl talep edebilirsiniz?Kişisel Verileri” bölümüne başvurunuz.

 

S10 Üçüncü taraf internet sitelerine bağlantı sağlıyor muyuz ve bu bağlantı esnasında Kişisel Verilerime ne oluyor?

Zengin Organik'e ilişkin ve ilginizi çekebileceğiniz düşündüğümüz bilgileri gözden geçirme fırsatını size sunabilmemiz için başka internet sitelerine yönlendirme imkanı sağlayabiliriz. Bu Üçüncü Taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik Bildirimi kapsamında değildir. Temin edilen bağlantıları kullanarak başka internet sitelerine erişim sağlamanız halinde bu internet sitelerinin operatörleri Kişisel Verilerinizi toplayabileceklerdir. Herhangi bir Kişisel Veriinizi bildirmeden önce bu Üçüncü Taraf internet sitelerinin gizlilik politikalarını kabul edip etmediğinizden lütfen emin olunuz. Bağlantı sağladığımız tüm Üçüncü Taraf internet sitelerinin Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik eşdeğer tedbirlere sahip olmaları elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz, fakat bu Üçüncü Tarafların faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda yasal olarak veya başka bir şekilde sorumlu tutulamayız.

S11 İşbu internet sitesini bir başkasına e-posta mesajı ile göndermem halinde Kişisel Verilerime ne olur?

İnternet sitelerimizden bazıları bir internet sitesi adresini başka birine e-posta mesajı yoluyla gönderebilmenize imkân tanıyabilir. Bu özelliğin çalışabilmesi için e-posta adresinizi ve/veya internet sitesini göndereceğiniz kişiler e-posta adreslerini toplamamız gerekli olabilecektir. Bu şekilde toplanan e-posta adresleri talebinizi yerine getirmekten başka bir amaç için kullanılmaz. Bu e-posta adresleri saklanmaz ve talebiniz yerine getirilir getirilmez silinir veya yok edilir.

 

S12 İşbu internet sitesi aracılığıyla Zengin Organik'den gelen bir çevrimiçi ankete katılmam halinde Kişisel Verilerime ne olur?

Dönem dönem internet sitesi ziyaretçilerimizden ve onay vermiş kişilerden anket sorularımızı yanıtlamalarını rica edebiliriz. Anketler genellikle internet sitesi içeriği, ürünlerimiz veya ürün ve hizmet kategorileri hakkında olacaktır. Faaliyet alanımız, yaş veya yaş aralıkları, cinsiyet ve/veya diğer kişisel olmayan bilgilere ilişkin konularda sorularımız olabilecektir. Bu anketler çerçevesinde çerezlerden elde edilen bilgileri anket yanıtlarınıza eklenebilir fakat Kişisel Veri talep edilmeyecektir. Toplanan Kişisel Veriler halihazırda tarafımıza vermiş olduğunuz Kişisel Verilere bağlanmaz. Oylama ve anketlerden toplanan Kişisel Veriler yalnızca şirket içi kullanım içindir, fakat (bireysel olarak kimlik tespitinde kullanılamayacak nitelikteki) kümelenmiş bilgiler başkalarıyla paylaşılabilecektir.

S13 İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi şartlarını değiştirebilir miyiz?

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi” üzerinde zaman zaman değişiklikler ve düzeltmeler yapılacaktır. Yapılan değişiklikleri görmek ve bunların sizi nasıl etkileyeceği hakkında bilgi almak için işbu “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi” ni düzenli olarak kontrol ediniz.

S14  Zengin Organik internet sitesi ile yasal hak ve sorumluluklarıma ilişkin yasal konular hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim? (Aydınlatma Yükümlülüğü)

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. İşbu internet sitesinde geçerli amir kanunlar Türkiye kanunları ve ) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dur. Daha detaylı bilgi almak için iletisim@zenginorganic.com adresine e-posta gönderebilirsiniz

Sorulara dön

S15 Kişisel Verilerime ilişkin başka sorularım olması halinde hangi adresi/adresleri kullanarak sizinle irtibata geçebilirim?

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimine ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen Soru 5 altında belirtilen adresi kullanarak tarafımızla irtibata geçiniz.

 

S16 İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi altında hangi terimlerin özel hukuki anlamları vardır? (Bu terimler kullanım kolaylığı sağlaması açısından Büyük Harf ile vurgulanmıştır)

“Kişisel Veriler” doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi tanımlayabilen, gerçek kişi olarak şahsınıza ait ve şahsınızın belirli veya belirlenebilir her türlü bilgi. anlamına gelir (İnternet sitelerinde genellikle en azından e-posta adresinizdir).

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” toplama, kayıt altına alma, organize etme, saklama, uyumlaştırma veya değiştirme, bilgi çekme, danışma, kullanma, iletim ve dağıtım vasıtasıyla bildirme veya erişilir kılma, gruplaştırma veya birleştirme, engelleme, silme veya ortadan kaldırma (diğer bir deyişle tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişiler bilgileriniz üzerinde veya bunlarla Nestlé’nin etkin bir biçimde gerçekleştireceği tüm faaliyetler) dahil, otomatik olsun veya olmasın Kişisel Verileriniz üzerinde yapılacak tüm işlemler veya işlemler dizisi anlamına gelir.

“Veri Sorumlusu” Kişisel Verilerinizin İşlenmesine ait amaç ve araçları müştereken veya ayrı ayrı belirleyen kuruluş anlamına gelir ve buradaki kuruluş Zengin Organik’dır.

S17 ÖNEMLİ – İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildiriminin şartlarını neden kabul etmek zorundayım?

 İnternet sitelerimize üye olmanız ve açık rızanız ile Kişisel Verilerinizi paylaşmanız halinde bu işlem Kişisel Verilerinizin başka ülkelerde İşlenmesi ve diğer ülkelere aktarılmasını da kapsamaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi işbu internet sitesini kullanıp kullanmamanız ve Kişisel Verilerinizi Zengin Organik'e gönderip göndermemeniz hususlarında bilinçli seçim yapabilmeniz için tarafınıza gerekli tüm bilgileri (kolay erişilebilir bir şekilde) temin etmektedir.

Bu nedenle, işbu internet sitesini görüntüleyerek ve tarafımızla elektronik ortamda iletişime geçerek dolaylı Kişisel Verilerinizi (çerezler, bağlantı ve sistem bilgileri) işbu Gizlilik Bildirimi altında belirlenmiş şekilde İşleyeceğimizi kabul eder ve onaylarsınız.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimine ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen Soru 5 altında belirtilen adresi kullanarak tarafımızla irtibata geçiniz.