Zengin Organik | Organik Sağlıklı Atıştırmalıklar

25.06.2021

Kayısı İhracatı ve Dış Ticarette Kuru KayısıÜlkemizde kayısı başta Malatya olmak üzere Elazığ, Erzincan, Sivas, Kars, Iğdır illeri ile Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde üretilmektedir. Üretilen kayısının önemli bir bölümü kurutulduktan sonra ihraç edilmekte geri kalanı büyük oranda sofralık olarak bir kısmı da sanayi üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye’nin en önemli kayısı üretim merkezi olan Malatya’nın kuru kayısı ihracatımızda özel bir önemi bulunmaktadır. Türkiye taze kayısı üretiminin yarıdan fazlasını sağlayan bu ilimizde üretim yoğun olarak kurutmalığa yönelik olup, kurutulan kayısının yaklaşık % 90-95’i ihraç edilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, gerek ağaç sayısı gerekse taze ve kuru kayısı üretim miktarları ile Malatya ilimiz sadece ülkemizin değil bütün dünyanın kayısı üretim merkezi konumunda bulunmaktadır.

Türkiye’nin Kuru Kayısı İhracatı Kuru kayısı, kuru meyve sektörümüzün önemli geleneksel ihraç ürünlerinden birisidir. Kuru kayısı ihracatımızda dikkati çeken bir diğer husus da ihracatımızın belirli ülkelerde yoğunlaşmasıdır. Ülkemizin en önemli ihraç pazarları incelendiğinde, ABD’nin ilk sırada yer aldığı ve bu ülkeyi sırasıyla Fransa, İngiltere ve Almanya’nın izlediği görülmektedir. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin bütün kuru kayısı ihracatımızdaki payı %65’tir. Bununla birlikte, kuru kayısıda geleneksel ihraç pazarımız olan Avrupa Birliği’nin 2014 yılında %48 olan payının 2015 yılında %43’e gerilediği; pazar paylarındaki bu değişim eğiliminde, yüksek potansiyel arz eden Uzak Doğu pazarlarına açılım amacıyla ülkemizce gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin önemli katkısı bulunmaktadır.